سامانه هدایت شغلی- تحصیلی

واقعیت هایی همچون عدم تناسب تخصص فارغ التحصیلان با نیازهای بازار کار،بی علاقگی و تغییر رشته های متعدد در سطوح مختلف دانشگاهی و حتی دبیرستانی،گرایش بیش از حد به برخی از رشته ها و یا عدم اقبال و استقبال از برخی دیگر و پایین بودن میزان رضایت شغلی در تعداد زیادی از شاغلین، جملگی عللی هستند که نقش مهم و کلیدی هدایت تحصیلی و شغلی را در نظام آموزشی کشور تصدیق و تایید می کنند.

هدایت صحیح دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی چه در مقطع دبیرستان و چه پس از آن  یکی از اساسی ترین دغدغه های نظام های آموزشی موفق در دنیای امروزی است.

واقعیت هایی همچون عدم تناسب تخصص فارغ التحصیلان با نیازهای بازار کار،بی علاقگی و تغییر رشته های متعدد در سطوح مختلف دانشگاهی و حتی دبیرستانی،گرایش بیش از حد به برخی از رشته ها و یا عدم اقبال و استقبال از برخی دیگر و پایین بودن میزان رضایت شغلی در تعداد زیادی از شاغلین، جملگی عللی هستند که نقش مهم و کلیدی هدایت تحصیلی و شغلی را در نظام آموزشی کشور تصدیق و تایید می کنند.

سامانه هدایت شغلی-تحصیلی (هشت) سامانه ای است کاملا بومی که پس از مطالعات گسترده در خصوص پیشینه هدایت شغلی-تحصیلی در کشورهای مختلف دنیا و بررسی سامانه های مطرح در این حوزه برای اولین بار در داخل کشور و به دست توانمند متخصصین جوان ایرانی طراحی و اجرا گردیده است.

این سامانه بر سه محور اصلی استوار است :
شناخت فرد :

در گام نخست سامانه هشت برای رسیدن افراد به خود شناسی از ابزارهای آزمونی استفاده می کند و با برگزاری چهار آزمون علایق،توانایی،ارزش کاری و مشکلات تصمیم گیری تصویری جامع از ویژگی های فردی و روانشناختی مرتبط با شغل به افراد ارائه می دهد.
شناخت مشاغل :

سامانه هشت در زمین شناخت مشاغل بومی گامی بزرگ برداشته است این سامانه هم اکنون بانکی بی نظیر از مشاغل موجود در کشور را به همراه تحلیل حدود ۱۲۰۰ شغل در اختیار دارد.

شناخت رشته های تحصیلی :

آخرین حلقه مورد نیاز برای هدایت شغلی-تحصیلی صحیح ، معرفی رشته های تحصیلی است که در این حوزه نیز بانک جامع و به روزی تهیه شده و هر ساله نیز به روز رسانی می گردد که بالغ بر ۳۰۰۰ رشته تحصیلی دایر در دانشگاه های داخل کشور را شامل می شود.