وبینار ها

وبینارهای مرکز مشاوره فرهیختگان به صورت مجازی از طریق نرم‌افزارهای ویدیو کنفرانس اجرا می‌شوند، این شیوه یکی از روش‌های فوق‌العاده جذاب و پویا برای انتقال اطلاعات به مخاطبانی است که از لحاظ جغرافیایی در مناطق مختلف پراکنده هستند.

وبینار مخفف اصطلاح Web-based seminar است که به معنی سخنرانی، کارگاه یا سمینار مبتنی بر وب است. وبینارهای مرکز مشاوره فرهیختگان به صورت مجازی از طریق نرم‌افزارهای ویدیو کنفرانس اجرا می‌شوند، این شیوه یکی از روش‌های فوق‌العاده جذاب و پویا برای انتقال اطلاعات به مخاطبانی است که از لحاظ جغرافیایی در مناطق مختلف پراکنده هستند.